ffg objednajte do 13:00h
zuiijPNEUMATIKY máte
gzuiiiigzajtra u Vás
hjgjhzizkfv BA!
 
fffh
jhghghg
 
jôp
overeny obchodlk
 
 
ghghghgfhfghfgh
dopravné od 2kusov:
DOPRAVA V RÁMCI
uigfBRATISLAVY
uiufiiZDARMA!
hghfhfghfgh
 
dodá DOPRAVA mimo BA
f ztzoblen 8 Eur s DPH
vme
 
bmw
 
h jvšetky disky majú certifikát TUV
 
 
 
 
ghghKONFIGURÁTOR
hjhjjh
kjhpre AUTEC je doprava
do 3-4 pracovných dní do BA
dfdsf
bezpečnostné matky/skrutky
xdsfsslen od 28eur
focus
 
Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH a
jhjkhks dopravou v rámci BA.
 
 
 
ttzzt
 

F

 
 
 

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky FALCONIA, spol. s.r.o - prevádzkovateľ falconia.sk

 

Preambula

FALCONIA, spol. s.r.o sa riadi právom, morálkou a najmä heslom: "Zákazník je náš pán". Tento princíp stojí nad akýmikoľvek obchodnými podmienkami a vyjadruje presvedčenie, že zákazník sa riadi rovnakým právom a morálkou. Cieľom obchodu je trvalá a obojstranná spokojnosť na oboch zmluvných stranách.

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je FALCONIA, spol. s.r.o. A. Gwerkovej 27, Bratislava 851 04 IČO: 36 747 831 ICDPH: SK2022334017 Zapísaná v OR OS Bratislava I oddiel Sro vložka č. 26203/B (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

P.O. BOX 29, Prievozská 32, 821 05 Bratislava

odbor metodiky technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/ 58 27 21 45

02/ 58 27 21 32

e-mail: ba@soi.sk

 

Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

1. Súkromné objednávky:

Objednávky je možné realizovať cez internetový obchod (nákupný košík), emailom, alebo telefonicky. Stav objednávky je možné overovať e-mailom uvedením čísla objednávky, poprípade telefonicky. Po odoslaní objednávky cez internetový obchod bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

 1. Firemné objednávky

V prípade, že je daňový doklad vystavený na firmu musí mať objednávka písomný charakter. Firemná objednávka musí obsahovať obchodný názov firmy, presnú adresu, IČO, DIČ a meno objednávajúceho. Doporučujeme pri dodaní kuriérnou službou na dobierku ako dodaciu adresu uvádzať sídlo, alebo prevádzku firmy. Príjmový doklad vystaví kuriérna služba na príjmateľa zásielky. Akékoľvek zmeny na príjmovom doklade kuriérnej služby nie je možné z našej strany uskutočniť, tento úkon musíte následne žiadať od kuriérnej služby.

 1. Termín dodania tovaru

Pokiaľ je tovar velkoskladom v SR je doba vyskladnenia obvykle 1-5 pracovné dni. Pokiaľ je tovar na sklade výrobcu je dodacia doba obvykle 3 – 14 pracovných dní. Pokiaľ nie je tovar vyrobený bude dodacia doba oznámená zákazníkovi individuálne. Termíny dodania sú indikatívne, majú iba informatívny charakter a podliehajú následnému potvrdeniu dodávateľa. Zákazník má v prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak nie je objednaný tovar možné dodať z dôvodu jeho nedostupnosti u výrobcu, bude objednávateľ bezodkladne upovedomený a bude mu ponúknutá dodávka alternatívneho tovaru alebo ak si to objednávateľ želá, storno objednávky. Rovnaký postup bude realizovaný aj v prípade, že je možné objednávku realizovať iba čiastočne.

 1. Záloha na exkluzívne alebo špeciálne objednávky

Pri objednávke exkluzívneho alebo špeciálneho tovaru vyrábaného alebo upravovaného na zákazku  (tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, resp. tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa) je zákazníkovi vystavená faktúra na minimálne 50% a maximálne 100% z hodnoty objednávaného tovaru ( v závislosti od miery od exkluzivity objednávaného tovaru ) s DPH. Zákazník je oprávnený stornovať takúto objednávku v rámci vopred dohodnutej dodacej lehoty a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy za predpokladu zaplatenia odstupného v dohodnutej výške zálohovej faktúry (50% až 100% z celkovej ceny tovaru), pričom predávajúci je oprávnený zálohovú platbu započítať na odstupné. Dohodnutá dodacia lehota je uvedená na zálohovej faktúre pre objednávajúceho. V prípade, ak z nepredpokladaných príčin bude dodacia doba tovaru dlhšia, ako bolo dohodnuté, bude objednávajúci neodkladne upovedomený v snahe dosiahnuť dohodu o novej dobe dodania. Ak sa však objednávateľ rozhodne stornovať objednávku, bude mu platba vrátená bezhotovostným prevodom do 7 pracovných dní od oznámenia čísla účtu písomnou formou. Kúpa tovaru, kde je konečným príjemcom firma / podnikateľ sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.

 1. Doprava tovaru

Dopravu tovaru k zákazníkovi vrátane poistenia pri doprave je realizovaná prostredníctvom kuriérnej spoločnosti DpD v lehote do 48 hodín od vyskladnenia a prevzatia tovaru, alebo nami (po BA).

Doprava pri kúpe 1kusu je hradená kupujúcim vo výške 16eur. Mimo BA je tiež dopravné- 8eur (pre každé 2- až 4 kusy).

Ku každej zásielke je priložený originálny daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list.

Tiež ku každému elektrónu sa dodáva montážna sada, ak ju konfigurátor AUTEC uvádza ako "fitting kit". Ak je tam uvedené "Serie", montážna sada sa nedodáva.

 1. Platba za tovar

Možné spôsoby úhrady za tovar sú:

a) platba v hotovosti pri prebratí tovaru

 

b) platba predom – prevodom na účet ( po dohode s predávajúcim )

c) dobierka

Na bežný sortiment žiadne zálohy alebo platbu pri objednávke tovaru cez eshop nerealizujeme. Akékoľvek zálohové platby alebo platby celej sumy za tovar sú možné iba pri dodávke špeciálneho tovaru exkluzívneho charakteru podľa bodu 4.

 1. Technické parametre dodávaného tovaru

Hodnota ET je určená presnými aplikáciami na daný typ auta, ktoré nám poskytujú výrobcovia kolies. Všetky doporučenia sa týkajú neupravených sériových automobilov s továrenskou výbavou. Prípadné dodatočné úpravy na aute je nutné napísať do poznámky pri kúpe kolies.

Disky sú náchylné k deformácii v dôsledku nárazu. Disky spolu s pneumatikami profilového čísla 40 a nižšie už vyžadujú opatrnú jazdu. Najmä nerovnosti, výtlky, diery v asfalte môžu spôsobiť deformáciu disku bez toho, že by sa jednalo o výrobnú vadu. Disky spolu s pneumatikami profilového čísla 35 a nižšie doporučujeme používať výhradne na kvalitných cestách bez nerovností.

Pred montážou pneu a vyvážením disku dbajte na jeho odskúšanie na vozidle mechanikmi Vami zvoleného pneuservisu, overte si správnosť ET a rozteče, či disk neprichádza do kontaktu s mechanickými časťami vozidla a podobne. Všetky nami dodávané disky sú dodávané v súlade s doporučeniami výrobcu na konkrétne modely áut / TUV. Sporadicky sa však vyskytujú prípady, že výrobcovia áut použijú v istej modelovej sérii nezvyklé osadenie komponentu a dodaný disk nie je možné aj napriek doporučeniu (certifikácii) osadiť. Toto opatrenie Vám dáva istotu bezproblémovej výmeny tovaru. Dbajte na toto opatrenie najmä v prípade, že ste majiteľom staršieho modelu / ojazdeného auta.

7a. Uvedenie zakúpeného tovaru (hliníkové disky) do premávky na verejných komunikáciách. Podľa legislatívy platnej na území SR je nutné k uvádzaniu kolies do premávky na verejných komunikáciách podľa zákona č. 725/2004 Z. z disponovať typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky. Podkladom pre takéto schválenie je existencia tzv certifikátov TUV ( a z nej vyplývajúce označenie disku značkou KBA alebo MD). Samostatnou kategóriou kolies sú tzv náhradné diely označené značkou E a homologačným číslom. Na ne sa nevzťahuje žiadne národné schválenie. Disky bez schvaľovacích značiek KBA – MD alebo E sú určené pre účely motosportu, výstavné účely ( napr uzavreté tuning zrazy ) alebo pretekárske účely. Tieto disky sú určené z hľadiska platnej legislatívy č. 725/2004 Z. z mimo prevádzku na verejných pozemných komunikáciách v SR.

7b. Zoznam značiek kolies s vyhovujúcimi kritériami certifikácie TUV a typovým schválením KBA alebo MD / prípadne vydanou správou o homologizácii typu systému a komponentu podľa EHK OSN 124 ( tzv homologácia "E")

 AUTEC

 

7c. Montáž dodaného tovaru

Montáž pneumatík a diskov na vozidlo smie byť prevedená iba v odbornom servise s adekvátnym vybavením. Montážou pneumatík na disk bez potrebného vybavenia môže mať za následok stratu záruky. Montáž diskov na vozidlo smie byť vykonaná iba za predpokladu, že je k dispozícii nasledovné náradie:

1) montážny kľúč

2) zdvihák

3) momentový kľúč

Skrutky / matice k diskom je najprv potrebné ručne nasadiť, s montážnym kľúčom bez použitia sily naskrutkovať ( použitie väčšej ako obvyklej sily na bezproblémové utiahnutie skrutky / matice je neprípustné ) a na záver dotiahnuť na predpísaný moment stanovený výrobcom vozidla ( k dispozícii v návode od vozidla, resp na požiadanie na našej infolinke ). Svojvoľným zaťahovaním skrutiek bez momentového kľúča sa vystavujete riziku poškodenia závitu na vozidle, resp poškodeniu montážneho materiálu.

Oceľové disky si objednávajte zásadne podľa veľkosti uvedenej v TP. Menšie disky ako zapísané v TP neosadíte, nakoľko rôzne motorizácie rovnakého auta používajú rozdielne brzdové komponenty, ktoré znemožnia nasadenie menšieho priemeru, ako je uvedený v TP!

7d. Upozornenie podľa § 13a ods. 2 zákona o premávke na pozemných komunikáciách, písmeno b)

Svojvoľnou montážou komponentov určených pre montáž výhrande odbornom servise sa vystavujete riziku ohrozenia zdravia prepravovaných osôb alebo verejnho zdravia

 1. Prevzatie tovaru - konečný spotrebiteľ

Objednaný tovar doručený kuriérnou službou DpD alebo nami. Doporučujeme tovar pri preberaní riadne skontrolovať ( množstvo a kvalita tovaru, technické parametre, príslušenstvo ). Akékoľvek poškodenie alebo chýbajúce súčasti doporučujeme zákazníkovi okamžite nahlásiť kuriérovi, ktorý s ním spíše škodový záznam.  Všetky zásielky od nás odchádzajú riadne zabalené a skontrolované. Zákazníkovi doporučujeme riadne skontrolovať dodaný tovar v prítomnosti kuriéra a v prípade poškodenia dodaného tovaru, povrchovej úpravy, množstva alebo chýbajúceho príslušenstva tovaru stav okamžite reklamovať v prítomnosti kuriéra. V prípade, že nedostatky zistí zákazník po dodaní tovaru doporučujeme čo najskôr kontaktovať predávajúceho vhodným spôsobom ( telefonát, email, iný spôsob ) . Tiež sme odberné miesto pre použité pneu.

8 a). Prevzatie tovaru - podnikateľký subjekt, právnické osoby, podnikateľ

Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade s objednávkou. Kupujúci je povinný urobiť úkony, ktoré sú potrebné podľa zmluvy a tohto zákona na to, aby predávajúci mohol dodať tovar. Kupujúci je povinný si prevziať tovar v zmysle dohodnutého spôsobu dopravy, alebo osobným odberom najneskôr do 5 pracovných dní po tom, ako bolo kupujúcemu oznámené, že je tovar pripravený k odberu v mieste určenia na prevádzke predávajúceho. Ak  kupujúci svoju povinnosť nesplní, predávajúci v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na prevzatie tovaru tento tovar zašle na adresu kupujúceho kuriérnou službou DpD.

Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná oznámiť druhej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti, a o jej dôsledkoch. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.

Objednaný tovar je doručený kuriérnou službou DpD alebo nami. Doporučujeme tovar pri preberaní riadne skontrolovať ( množstvo a kvalita tovaru, technické parametre, príslušenstvo ). Akékoľvek poškodenie alebo chýbajúce súčasti je zákazník povinný okamžite nahlásiť kuriérovi, ktorý s ním spíše škodový záznam. Všetky zásielky od nás odchádzajú riadne zabalené a skontrolované. Zákazník je povinný riadne skontrolovať dodaný tovar v prítomnosti kuriéra a v prípade poškodenia dodaného tovaru, povrchovej úpravy, množstva alebo chýbajúceho príslušenstva tovaru stav okamžite reklamovať v prítomnosti kuriéra.

 1. Záruka 24 mesiacov

Výrobca / predajca plne zodpovedá za výrobné a materiálové vady v zmysle ustanovení Občianskeho alebo Obchodného zákonníka a to po dobu 24 mesiacov . Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru k inému ako určenému účelu, nevhodným skladovaním, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebením vzniknutým pri obvyklom používaní, vystavovaní výrobku nadmernému zataženiu, živelnými pohromami alebo vyššou mocou. Na žiadosť kupujúceho poskytne predávajúci kupujúcemu záručný list. Pokiaľ nie je záručný list vystavený tak na tieto účely slúži doklad vystavený pri kúpe výrobku obsahujúci názov firmy predávajúceho, IČO, sídlo a informácie o predávanom tovare. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 1. Reklamácie

Reklamácie sa riadia Občianskym Zákonníkom, Obchodným Zákonníkom a Zákonom na ochranu spotrebiteľa. Tovar určený na reklamáciu môžete doručiť osobne na našu adresu (A. Gwerkovej 27, 851 04 Bratislava) alebo prepravnou službou DpD ( neakceptujeme zaslanie reklamovaného tovaru na dobierku ). Reklamovaný tovar doporučujeme očistiť a pridať k nemu priložený doklad o kúpe a kópia dokladu o odbornej montáži v pneuservise ( disky a pneumatiky ). Zasielanie reklamovaného tovaru na dobierku neakceptujeme. Odporúčame zaslaný tovar poistiť ( detailné informácie Vám poskytne prepravca, ktorým sa rozhodnete tovar poslať ) . Reklamačná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru na našu adresu. Počas reklamačnej doby nie je možné zapožičať zákazníkovi náhradný tovar. Pri reklamácii disku poničeného v premávke prosím berte na zreteľ fakt, že stav našich ciest je niekedy nevyhovujúci a pre nenávratné poškodenie diskov stačí niekedy prejsť neprimeranou rýchlosťou jednu nerovnosť( výtlk, kanál, obrubník.....). Toto platí najmä u diskov s pneumatikou nižšieho profilového čísla.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

10.1 - Alternatívne riešenie sporu

V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/ .

V súvislosti s alternatívnym riešením sporu sa môžete obrátiť aj na orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

P.O. BOX 29, Prievozská 32, 821 05 Bratislava

odbor metodiky technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/ 58 27 21 45

02/ 58 27 21 32

e-mail: ba@soi.sk

 1. Zrušenie objednávky

Kupujúci (fyzická osoba) môžete svoju objednávku zrušiť najneskôr do nasledujúceho dňa po jej zadaní do 12.00 hod, a to e-mailom na adrese predaj@falconia.sk ( objednávky zadané cez eshop ) alebo telefonicky na čísle 0907 15 15 22 ( objednávky zadané telefonicky ). Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet alebo poštovou poukážkou.

Objednávku tovaru, kde je kupujúcim firma / podnikateľ sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto prípade nie je možné od objednávky jednostranne odstúpiť. Odstúpenie od objednávky v tomto prípade musí byť dohodou oboch strán a musí byť písomne potvrdené predávajúcim. V prípade, ak kupujúca firma / podnikateľ ( nákup s identifikáciou IČO ) bez predchádzajúceho písomne potvrdeného storna (vzájomnou dohodou zmluvných strán) objednávky zásielku neprevezme, je povinný bezodkladne uhradiť predávajúcemu všetky oprávnené náklady spojené s manipuláciou so zásielkou, prepravné náklady spojené so zásielkou, náklady súvisiace s obstaraním tovaru a všetky náklady spojené s vrátením zásielky dodávateľovi predávajúceho a ušlý zisk. Na tento účel bude kupujúcemu vystavená faktúra.  

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ - Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji nadiaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku “) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchod e, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednané ho tovaru, alebo ak sa a)tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b)dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu , c)na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodný ch a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverene j osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujú či nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu: a)hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: − predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa − predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod

Kúpa tovaru, kde je konečným príjemcom firma / podnikateľ sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.

Vzhľadom na ponúkaný sortiment nie je možné vrátiť prevádzkové kvapaliny a ostatný tovar charakteru jednorazovej spotreby pokiaľ je rozbalený, použitý alebo vykazuje známky použitia.

 1. Ochrana osobných údajov

  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu; v prípade firemnej objednávky musí obsahovať obchodný názov firmy, presnú adresu, IČO, DIČ a meno objednávajúceho.

  Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.falconia.sk., realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

  Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu ,pri registrácii na internetovom obchode alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme Marketing. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho

  Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

  Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje kontaktovaním nás na 0907 15 15 22.

  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať na vybavenie objednávky, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít.

  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

  Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať 1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu: a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný, b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ, c) účel spracúvania osobných údajov, d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä: - poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, - okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, - tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, - okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, - tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, - okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, - formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, - tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov

  Pri vydaní rozhodnutia je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií: 1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, 2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

  Právo kupujúceho  možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

  Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči 1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, 2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo 3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

  Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

  Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa zákona. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

  Ak kupujúci uplatní svoje právo 1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, 2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu, 3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

  Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

  Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

  Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

  Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

  Obmedzenie práv kupujúceho predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho prostredníctvom týchto sprostredkovateľov za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

   

   

  Za účelom dopravy tovaru:

  Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava   IČO: 35 834 498

   

  Emailový systém pre komunikáciu prostredníctvom elektronickej pošty + eshop:

  Bohemiasoft s.r.o. Rudolfovská tř. 247/85 PSČ 37001 České Budějovice, ČR  IČO: 28090403  DIČ: CZ28090403

  firma Unihost s.r.o. (správca serverov)

  Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra)

  Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti)

   

   Spracovanie účtovníctva:

  JPMK, s.r.o. Dukelská 37 900 01 Modra    IČO: 45 441 120

 

 1. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s tým súhlasí.

Obchodné podmienky sú vydané firmou:

FALCONIA, spol. s.r.o.

A. Gwerkovej 27

Bratislava 851 04

IČO: 36 747 831

ICDPH: SK2022334017

Zapísaná v OR OS Bratislava I oddiel Sro vložka č. 26203/B

 

Dokumenty na stiahnutie:

       

                   Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy vo formáte pdf
YzFiYzBkMj